teconaut project

sürdürülebİlİr çözümler uygulayan tekne İnşaa şİrketlerİ (orta ölçeklİ veya start-up şİrketlerİ) İle İlİşkİlendİrİlecek yenİ nesİl nİtelİklİ İşçİler yaratarak tekne İnşaat sektörünü daha yeşİl hale getİrmek İçİn çalişiyoruz

Avrupa’daki teknecilik sektörü dinamik ve rekabetçi bir sektördür ve Avrupa sularında tutulan 6,5 milyondan fazla tekneyle Avrupa ekonomisine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Toplam endüstri, 280.000’den fazla kişiyi doğrudan istihdam eden 32.000 şirketten oluşmaktadır.

Filonun çoğu yaklaşık olarak 72.000 ton geri dönüştürülemeyen malzemeden inşa edilmiştir. Bu büyük miktardaki geri dönüştürülemeyen malzeme için geri dönüşüm çözümlerinin uygulanması gerekliliğinin yanı sıra, tekne yapımında yeni, sürdürülebilir elyaf ve reçinelerin kullanılması ve uygulanması gerekmektedir.

Gerekli olan bu değişiklik, denizcilik endüstrisinde, kaynak bulma, kullanma, uygulama ve geliştirme dahil olmak üzere sektörün yeni yeşil dalgası olacak kompozitler için gerekli beceri ve bilgiye sahip, sürdürülebilir malzemeler üzerine derin teknolojiye sahip bir yetenek havuzuna yönelik büyük bir ihtiyacı tetiklemiştir.

TEcoNaut
ilerliyor!

Amacımız gezi teknelerinin yapımını ve onarımını daha çevre dostu hale getirmektir. Bunu başarmak için tersanelerde ve onarım şirketlerinde sürdürülebilir çözümleri yürütecek veya uygulayacak yeni nesil nitelikli çalışanların yaratılmasını teşvik edeceğiz.

Geçen hafta, Palma’da, içeriği sürdürülebilir malzemelerin kullanımı ve uygulanması ile birlikte Eğiticilerin Eğitimi Programından oluşacak olan Mesleki Eğitim için, Derin Teknoloji materyalleri kursunun geliştirilmesine yönelik çalışma planlarımızı paylaşmak üzere bir araya geldik.

Amacımız:

• Öğrencilerin ve “eko” denizcilik sektöründeki geleceğin çalışanlarının girişimci zihniyetini uyandırmak, böylece dayanıklılık becerilerini geliştirirken sürdürülebilir malzemelerin kullanımı ve tekne inşa malzemelerinin döngüselliği konusunda gelecek iş potansiyelini görebilmelerini sağlamak.

• Yükseköğretim öğrencileri için “sürdürülebilir” becerilerin şirketlerde uygulanması üzerine çalışacak “uygulamalı” yaklaşımlara sahip bir staj programı tasarlamak. Tekne yapımında çok ihtiyaç duyulan yeşil dalga, ancak bu malzemeleri kullanarak teknelerini sürdürülebilir bir şekilde inşa eden malzemeleri araştıran Yüksek Öğrenim ve nitelikli personel sağlayabilen Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarının işbirliğiyle başarılı bir şekilde geliştirilebilir.

Proje, yedi ülkeden (İspanya, Fransa, Yunanistan, Belçika, Almanya, Türkiye ve Polonya) denizcilik şirketleri ve kurumlarından oluşuyor. Projeyle hep birlikte herkes için daha temiz, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasına katkıda bulunmayı umuyoruz.